Aktuality25. 03. 2021  holstein  Změna stavby celkového indexu RZG od dubna 2021
 Od dubnového hodnocení dojde k podstatné změně v konstrukci celkového indexu RZG. Změny odrážejí požadavky moderního šlechtění a integrují nové znaky do celkového indexu. Změnou indexu se dále přiblížíme ideálnímu hodnocení plemenných býků a zpřesníme důležitý nástroj šlechtitelů pro volbu ideálních rodičovských kombinací. Cílem zůstává vysoce užitková plemenice s ideálním exteriérem, pevným zdravím a ekonomickou produkcí.
 Od dubna dochází k poklesu váhy indexu RZM (produkce mléka). Přesto si zachovává největší váhu 36%. Nově budou zohledňovány celkový zdravotní index RZGesund váhou 18% a zdraví telat RZKälberfit váhou 3%. V minulosti byl součástí hodnocení index RZS (somatické buňky) jako pomůcka ke zlepšení zdraví vemene. Ten je aktuálně součástí celkového zdravotního indexu RZGesund a proto RZS již není v novém RZG samostatně zohledněn.
Indexy RZN (dlouhověkost) a RZR (plodnost dcer), jsou také nepřímo pozitivně ovlivněny zdravotním indexem RZGesund. Z tohoto důvodu tyto vlastnosti také „hubnou“ a jsou zahrnuty v novém RZG s váhou RZN 18% a RZR 7%.
Kromě toho jsou do nového RZG zahrnuty znaky telení s 3% (1,5% RZKd - po býku a 1,5% RZKm - telení dcer).
Vzhledem k jejich velkému významu a blízkému vztahu k dlouhověkosti byly v RZG dosud z exteriéru sledovány pouze končetiny a vemeno. V oblasti exteriéru, bude nově zahrnut do RZG i komplex stavby těla. Vlastnosti exteriéru jsou hodnoceny v RZG s váhou 15%. Exteriér je složen v poměru 45% vemeno, 35% končetiny a 20% stavba těla. Exteriér má přímo jen malý ekonomický význam, ale nepřímo zajišťuje lepší funkčností pozitivní efekt.

Nový RZG bude poprvé zveřejněn při hodnocení v dubnu 2021 a poté bude k dispozici pro všechny býky a všechny hodnocené plemenice.

Stavba indexu RZG:
36% RZM (produkce mléka)
18% RZGesund (celkový index zdravotních znaků)
18% RZN (dlouhověkost)
15% Exteriér (45% vemeno, 35% končetiny, 20% stavba těla)
7% Plodnost dcer
3% Telení (1,5% telení dcer, 1,5% telení po býku)
3% Zdraví telat při odchovu