Aktuality12. 04. 2021  holstein  Nové plemenné hodnoty býků v ČR - duben 2021
 V segmentu genomických býků pokračuje situace z minulých hodnocení. Stále je patrný dominantní vliv býka Semino v původech nejlépe hodnocených plemeníků. V TOP 15 najdeme Semina u osmi býků. Z TOP 5 je dokonce otcem čtyř býků, včetně nejlépe hodnoceného. Další zajímavostí jsou čtyři plní bratři v TOP 10. Jsou to Bruno (1), Blackfoot (2), Bon Jovi (4) a Brutus (7). Pochází z podniku AGRAS Bohdalov a.s.. Kombinace Semino x Agras Amálka 92 (Gaterdancer) se ukázala jako velmi progresivní. Býci jsou v majetku několika plemenářských organizací a je možno odhadovat, že budou intenzivně nasazení po celé ČR. Potvrzuje se tak špičková kvalita našeho šlechtitelského programu a vhodnost německých býků do podmínek v ČR.
 Z letos registrovaných býků se v TOP prosadil Star P NXB 739 (Solitair x Semino x Racer), který potvrdil výborné hodnocení z SRN. Druhou úspěšnou novinkou je Ginger RED 781 (Gywer x Salvatore x Riverboy). Ginger je nejlépe hodnoceným red holštýnským býkem v posledním počítání.
Ze starších genomáků se výborně drží býci Garido NXB 535 a Casino NXB 492, kteří uzavírají první dvacítku. Oba nabízejí vysokou produkci mléka i složek, velmi dobrý exteriér a nadprůměrnou plodnost potvrzenou v podmínkách ČR. V neposlední řadě je u těchto býků velmi příznivá cena ID.
Zvláštní pozornost si zaslouží býk German Boy NXB 679 (Gymnast x Silver x Chevrolet). Rodina matky pochází z Dánska. German Boy nabízí vysokou produkci mléka, výborný exteriér, nadprůměrnou dlouhověkost a výbornou vlastní plodnost potvrzenou v našich chovech.
Z prověřených býků je stále vysoce hodnocen Board NXB 266, který je intenzivně využíván jako otec matek býků a je i otcem úspěšných býků (Vancouver). Další zajímavý býk je Medon NXB 394 (Missouri x Galaxy x Massey) s vysokým indexem SIH 133,6. Medon byl v ČR používán jako genomák a své výborné výsledky potvrzuje i na hodnocených dcerách. V oficiální TOP ČR se zatím neobjevuje pro nízký počet hodnocených dcer a stád v ČR, ale věříme, že postupem času se objeví i tam a podobně jako v SRN se usadí na jednom z předních míst. Podobně v topce nenajdete býka Cyrano NEO 962 (Cinema x Shotglass x Beacon) SIH 130,4. Potomstvo se vyznačuje vysokou produkcí, pevným zdravím a výborným exteriérem. Prověření býci poskytují vysokou jistotou plemenných hodnot a zároveň velmi přijatelnou cenu inseminačních dávek.
Věříme, že po nových výsledcích najdete vhodné býka pro vaše stádo.