Aktuality15. 11. 2019  holstein  Novinky v nabídce
Ještě před prosincovým hodnocením býků jsme rozšířily naši nabídku o dva genomické holštýnské plemeníky. Tito býci nabízí výhodnou kombinaci genů nesoucí pozitivní výsledky u potomstva. Oba nabízíme jako konvenční i sexované inseminační dávky.

GREENWICH NXB 635 (Gymnast x Shep x Balisto)
Severoamerický původ býka je podpořen německo-holandskou rodinou matky s výraznou produkcí mléčných složek. Od potomstva očekáváme vysokou produkci mléka a složek, funkční exteriér s důrazem na utváření končetin a vemene. Samostatně je nutné upozornit na výrazný zdravotní potenciál tohoto býka. Všechny sledované zdravotní znaky jsou nad průměrem populace a dávají předpoklad produkce dlouhověkého, ekonomického potomstva. Dalším důležitým znakem je vysoká vhodnost pro robotické dojení. V nepříliš vzdálené budoucnosti nás čeká změna technologie dojení a eliminace lidské práce. Zdaleka ne všechny naše krávy jsou do tohoto systému vhodné. Proto už dnes využijte možnosti připravit své stádo na robotické dojení. ID jsou k dispozici od listopadu.

QUENTIN NXB 636 (Quantum x Baltikum x Shotglass)
Také Quentin nese výraznou stopu amerického šlechtění, ale je zde zastoupena i německá, holandská a dánská genetika. Genomovým hodnocením je prokázán potenciál potomstva v produkci mléka a mléčných složek. Velmi pozitivně je hodnocen exteriér. Všechny hodnocené zdravotní znaky jsou nad průměrem populace. Výrazně plusové je zdraví vemene a končetin. Celková přežitelnost potomstva Quentina je nad průměrnou úrovní všech býků v Německu. Je tedy možno konstatovat, že dcery tohoto býka budou dlouhověké zdravé krávy, které svému chovateli přinesou výrazný ekonomický efekt.