Aktuality13. 04. 2021  holstein  Dubnové výsledky prověřených býků v SRN
 Dubnové počítání plemenných hodnot přineslo změny v celkovém hodnocení býků. Navýšení váhy znaků zdraví vyneslo některé býky výše a naopak výrazní „mlékaři“ trochu ztratily. Celkově poklesla hodnota indexu RZG průměrně o 5,2 bodů. Změny výpočtu PH jsou podrobně popsány v jednom z minulých článků. Potěšující je, že mnoho býků nabízených v ČR s genomickým hodnocením, se objevuje v TOP býků prověřených na dcerách. Potvrzuje to sílu našeho plemenářského programu a úspěšnost výběru býků k použití v ČR.
 
Absolutním vítězem je, nám dobře známý, Semino NEO 749. Po prosincových výsledcích byl na druhém místě top. Po dubnovém hodnocení se vrátil na špici s náskokem 10 bodů na druhého. (Semino má v ČR hodnotu SIH 141,2 která ho řadí také na špici TOP v ČR.) Bohužel u Semina již nejsou dostupné ID a tak zbývá jen pogratulovat prozíravým chovatelům, kteří jej používali, nebo využí některého z velmi úspěšných synů.
Dvojka TOP býk Bonum (Balisto x Epic) má již hodnoceno 3860 dcer. Nejstarší z nich jsou již na třetí laktaci a potvrzují výbornou dlouhověkost potomstva. Zajímavý je také exteriér, který je vysoce vhodný pro robotické dojení. Snadné telení. Bonum je velmi žádaný a musíme počítat s omezenou dostupností ID.
Na třetím místě se usadil Stronghold (Supershot x Binke), který má pouze průměrný exteriér, ale zato vysoké hodnocení v ziskovosti potomstva.
Na devátém místě se umístil Messenger NXB 407. Velmi mu prospělo navýšení důležitosti znaků zdraví v hodnocení. Messenger má nízký koeficient příbuznosti. Solidní produkci mléka a vyrovnaný exteriér. Aktuálně má hodnoceno 754 dcer, které zajišťují vysokou spolehlivost PH. Messenger by využíván v ČR jako genomický, tak že se můžeme těšit i na dcery z našich stád.
Jedenáctým býkem je Medon NXB 394. (V ČR má SIH 133,6, který ho řadí mezi prvních deset býků v ČR.) Medon je komplexním býkem vhodným zejména k rychlému navýšení mléčné užitkovosti u potomstva. Zajímavý je exteriér velmi vhodný pro robotické dojení. Nadprůměrně hodnocený zdravotní stav.
První patnáctku uzavírá Metaxa NXB 457. (SIH 131,9) Vyrovnané hodnoty předurčují Metaxu k širokému využití. Vysoká produkce mléka a složek, exteriér vhodný na roboty, dlouhověkost, snadné telení a v ČR potvrzená nadprůměrná vlastní plodnost. V ČR se začínají telit první dcery.

Z red holštýnských býků se nejlépe umístil Effektiv RED 695 (Effort x Freddie). Stejně jako jeho otec je znám i našim chovatelům. Effektiv nabízí solidní produkci, výborné zdraky zdraví a dlouhověkosti. Zajímavý je také exteriér vhodný do robotizovaných stájí. Na třetím místě se usadil Power RED 707 (v prosinci jednička TOP). Vysoká spolehlivost s 1471 hodnocenými dcerami. Vysoká produkce mléka. Velmi dobře utvářená vemena. Power je velmi populární i v několika dalších zemích. Na sedmém místě se stále drží Apoll P RED 656. Aktuálně již nejsou k dispozici ID, ale najdeme ho v původu mnoha red holštýnských býků. Osmým býkem v pořadí je Pace Red RED 701. Má hodnoceno přes 800 dcer, ale většina je jich na první laktaci. Pace Red nabízí snadné telení, pevné zdraví , dlouhověkost, solidní produkci mléka a v ČR potvrzenou nadprůměrnou vlastní plodnost. Vemena dcer jsou vhodné na roboty. Posledním býkem, na kterého vás chceme upozornit je, na 23. místě Bretagne RED 680. Vysoká spolehlivost PH (3129 dcer). Průměrná produkce mléka. Exteriér vhodný do robotických stájí. Výborná dlouhověkost a vysoká vlastní plodnost potvrzení v podmínkách ČR.