Aktuality19. 02. 2024  holstein  Novinky na jaro 2024
 Po čase zařazujeme do naší nabídky nové býky. Jedná se o špičky velmi úspěšného programu, ze kterého pocházejí býci jako Semino NEO 749, Garido NXB 535 a v poslední době i Picard NXB 932. Vybrali jsme opravdu to nejlepší a věříme, že důstojně navážeme na jejich legendární předchůdce. Noví býci jsou vhodní k vrcholovému šlechtění, ale i do produkčních chovů. Věříme, že si všichni najdete toho nejlepšího plemeníka pro vaše stádo.
 
ZAZOU (Zivet x VH Crown x Benz)
Býk převážně evropského původu s vyváženými znaky produkce exteriéru a zdraví. U dcer můžeme očekávat výrazné navýšení produkce mléka a mléčných složek, při zachování vysoké kvality mléka. Exteriér je výrazně kapacitní s výbornými vemeny a končetinami. Zazou je vhodný ke korekci krátkých struků a upnutí vemeny. Velmi dobře jsou hodnoceny zdravotní a ekonomické znaky. Telení po býku je snadné. Zazou je vhodný do produkčních chovů pro zlepšení všech podstatných znaků.

CHAMPION (Clapton x Freemax x Sonic)
Býk původem z německé populace. Zatím patří spíše do šlechtitelských chovů, ale má velký potenciál pro intenzivní využití. Komplexní býk zaručující produkci (navýšení produkce tuku), exteriér vhodný do robotických technologií, pevné zdraví, dlouhověkost a celkově vysoká ekonomická rentabilita potomstva. Champion je využíván jako otec býků. V našich stádech bude nasazován od března 2024 na výplachy a produkci elitního potomstva.

ROME (Regulus x Feature x Achiever)
Na rozdíl od předchozích novinek plně americký původ. Rome patří k absolutní špičce mladých holštýnských býků v SRN. Využití v ČR zatím na špičkové jalovice, ale do budoucna počítáme s nasazením i do produkčních stájí. Dcery Rome budou produkovat velké množství mléka a mléčných složek. Exteriér umožňuje robotické dojení. Pevné zdraví a snadné telení po býku. Rome je tedy komplexní plemeník, o kterém budeme ještě dlouho slýchat.

MADTIME (Mahomes x Pursuit x Medlay)
Kanadsko-americký původ může být zajímavý při sestavování připařovacího plánu. Nadprůměrná produkce mléka a složek. Madtime můžeme využít jako korektora příliš velikého tělesného rámce. Silnou stránkou je utváření končetin. Zdravotní znaky jsou hodnoceny výborně, telení jako lehčí. Madtime je vhodný k plošnému využití pro zajímavý původ a korekci vad exteriéru při zachování vysoké produkce a ekonomiky chovu.

MEMBER PP RED 841 (Matty P x Solitair P x Abi Red PP)
Red holštýnská novinka v naší nabídce. Genetickou bezrohost přenáší na veškeré své potomstvo. Býk evropského původu prezentující všechny výhody evropské redové populace. Spolehlivá produkce mléka a složek, výborný exteriér, nadprůměrné zdraví a v neposlední řadě i alternativní původ. Spolu s lehkým telením a příznivou cenou předurčují tyto vlastnosti tohoto býka k plošnému využití na mléčných farmách.