Aktuality20. 04. 2021  holstein  Dubnové hodnocení genomických býků v SRN
 Podobně jako u prověřených býků došlo v dubnu ke změně ve výpočtu celkového indexu RZG ke změnám. Touto změnou došlo k poklesu průměrné hodnoty gRZG k poklesu o 3,1 bodů u černostrakatých býků a 2,4 bodu u redů. Přesto se objevilo několik nových býků se špičkovými hodnotami. Z těchto býků vybereme ty, co jsou zajímaví pro naše chovatele.


13. 04. 2021  holstein  Dubnové výsledky prověřených býků v SRN
 Dubnové počítání plemenných hodnot přineslo změny v celkovém hodnocení býků. Navýšení váhy znaků zdraví vyneslo některé býky výše a naopak výrazní „mlékaři“ trochu ztratily. Celkově poklesla hodnota indexu RZG průměrně o 5,2 bodů. Změny výpočtu PH jsou podrobně popsány v jednom z minulých článků. Potěšující je, že mnoho býků nabízených v ČR s genomickým hodnocením, se objevuje v TOP býků prověřených na dcerách. Potvrzuje to sílu našeho plemenářského programu a úspěšnost výběru býků k použití v ČR.


12. 04. 2021  holstein  Nové plemenné hodnoty býků v ČR - duben 2021
 V segmentu genomických býků pokračuje situace z minulých hodnocení. Stále je patrný dominantní vliv býka Semino v původech nejlépe hodnocených plemeníků. V TOP 15 najdeme Semina u osmi býků. Z TOP 5 je dokonce otcem čtyř býků, včetně nejlépe hodnoceného. Další zajímavostí jsou čtyři plní bratři v TOP 10. Jsou to Bruno (1), Blackfoot (2), Bon Jovi (4) a Brutus (7). Pochází z podniku AGRAS Bohdalov a.s.. Kombinace Semino x Agras Amálka 92 (Gaterdancer) se ukázala jako velmi progresivní. Býci jsou v majetku několika plemenářských organizací a je možno odhadovat, že budou intenzivně nasazení po celé ČR. Potvrzuje se tak špičková kvalita našeho šlechtitelského programu a vhodnost německých býků do podmínek v ČR.


arrowLeft ... 3 4 5 6 7 8 9 ... arrowRight